burgrs:

my mom is telling me “get a good job” but my heart is telling me “marry rich”

Някой може да ти стане близък само за три дни… А, друг… който живее с теб и години, може така и да не узнае кой е любимия ти цвят … - Ерих Мария Ремарк  (via stillysblog)

(Source: tanchiit, via lovetothesoul)